Intézményvezető - Vincze Imre Református Általános Iskola

Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Vincze Imre Református Általános Iskola
Intézmény címe Komárom-Esztergom megye - Kocs, Szabadság tér 6.
Honlap www.kocs.refdunantul.hu
E-mail cím peterroboz@yahoo.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Komárom-Esztergom megye - Kocs, Szabadság tér 6.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint
Elvárt képzettség Főiskola (BSc, BA)
Leírás A Vincze Imre Református Általános Iskola pályázatot hirdet intézményvezetői, igazgatói munkakör betöltésére. Olyan személyt keresünk, aki elhívatottságot érez egy kiváló, református szellemiségben működő általános iskola "felépítéséhez".


Az intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (BSC, BA)
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- legalább 5 év református egyházközségi tagság
- Megbízás kezdete: 2017. augusztus 1.
- A megbízás 5 évi időtartamra szól
- Pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
- Juttatások a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint
- A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat
b) a pályázó részletes szakmai életrajzát
c) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot
Pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a peterroboz@yahoo.com e-mail címre vagy postai úton az alábbi levelezési címre: Kocsi Református Egyházközség 2898 Kocs, Kis u. 14. A borítékra írják rá: „Intézményvezetői pályázat”
Betölthetőség időpontja 2017.08.01.
Jelentkezési határidő 2017.07.25.

Térkép