Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézmény címe Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Edelény , Borsodi út 36/b
Honlap sztmi.hu/
E-mail cím szentmiklos.edeleny@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Edelény , Borsodi út 36/b
Feladat típusa Oktatás, nevelés, kutatás - ének-zenetanár
Illetmények juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény az irányadó.
Elvárt képzettség Egyetem (MSC), Főiskola (BSC), Egyetem (MSc, MA), Főiskola (BSc, BA)
Leírás Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda pályázatot hirdet,
ének – bármely szakos tanár
pedagógus munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
1 éves határozott idejű munkaviszony (alkalmasság esetén meghosszabbítható)
Próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Edelény, Borsodi út 36/b.

A munkakörbe tartozó feladatok:
 ének tanítása felső tagozaton
 énekkar vezetése alsó és felső tagozaton
 nyitottság az élménypedagógiai módszerek alkalmazására
 versenyekre való felkészítés
 iskolai közösségek programjaiba való tevékeny bekapcsolódás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény az irányadó.

Pályázati feltételek:
- Büntetlen előélet
- Főiskola, ének szakos általános iskolai tanár

Előnyt jelentő tények és kompetenciák:
 egyházi ajánlás,
 legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 a pedagógus pálya iránti elhivatottság,
 kiváló szintű szervezőkészség,
 alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik,
 tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására,
 részt vállal az intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén nyújtandó be)
 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok másolata,
 motivációs levél
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
Szakmai információ az intézményvezetőtől kérhető a 30/583-1426 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 személyesen az általános iskola titkárságán,
 elektronikus úton a szentmiklos.edeleny@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázók személyes meghallgatásának ideje: 2018. április 17. 9.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
Az állás betölthető: 2019. szeptember 01.
Előnyök  egyházi ajánlás,
 legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 a pedagógus pálya iránti elhivatottság,
 kiváló szintű szervezőkészség,
 alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik,
 tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására,
 részt vállal az intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban
Betölthetőség időpontja 2019.09.01.
Jelentkezési határidő 2019.04.10.
Hirdetés letöltése PDF-ben

Jelentkezés