Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
Intézmény címe Hajdú-Bihar megye - Fülöp , Kossuth u. 30.
E-mail cím nerifulopialt@gmail.com

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege részmunkaidő
Munkavégzés helye Hajdú-Bihar megye - Fülöp , Kossuth u. 30.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - egyéb
Illetmények juttatások A fenntartóval való megegyezés szerint
Elvárt képzettség Szakmai középfok (OKJ)
Leírás Rendszergazdai teendők ellátása, fél állásban, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában.
A jelentkezővel szembeni elvárások:
- Számítástechnikai eszközök és rendszerek magas fokú ismerete.
- Megbízható, pontos, precíz, önálló munkavégzés.
- A pedagógusok és az iskolavezetés munkájának informatikailag történő támogatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton vagy személyesen: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, Popovics Ferencné intézményvezető, 4266 Fülöp. Kossuth u. 30.
Tel.: 20/669 6104
• Elektronikusan: nerifulopialt@gmail.com
Betölthetőség időpontja 2019.09.02.
Jelentkezési határidő 2019.11.10.

Jelentkezés