Á.SZ.F - Egyházi Állásportál
× Tudástár GYIK Tanácsadás Hirdetésfigyelő Munkaadóknak

Általános Szerődési Feltételek

 

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (székhely: 2600 Vác, Géza király tér 10., a továbbiakban: „Piarista Kilátó Központ” vagy „Szolgáltató”) által üzemeltetett Egyházi Állásportál (http://www.egyhaziallas.hu/) weboldalon („Portál”) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások („Szolgáltatás”) állást kereső igénybe vevője („Álláskereső”), illetve állást kínáló, hirdető igénybe vevője („Munkaadó” vagy „Hirdető”) (Álláskereső és Hirdető együtt: „Felhasználó”) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződést, továbbá a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelési szabályokat és irányelveket.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról a Portálon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

A Szerződésnek részét képezi valamennyi, a Szerződésben hivatkozott dokumentum is.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást vagy annak bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználókat díjfizetési kötelezettség nem terheli.

A Szolgáltatásról további részletek a GYIK menüpontban találhatók.

A Portál a regisztrációról, annak megszűnéséről, illetve a Szolgáltatás működésével kapcsolatban rendszerüzenetet küld.  

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja, hogy online eszköztárával segítse:

 • az Álláskeresőket abban, hogy testre szabottan, mielőbb értesüljenek a legfrissebb egyházi kötődésű állásajánlatokról. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy Felhasználói kereshessenek az álláshirdetésekből képzett adatbázisban, továbbá online hírlevelet kaphassanak a számukra fontos paraméterek mentén, és az ajánlatokra akár online, azonnal jelentkezni tudjanak.
 • az egyházi fenntartású intézményeket, hogy új munkatársakat találjanak. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy a Portálon meghirdethessék a keresett pozíciókat.

Hirdetők lehetnek és a hirdetés-feladási szolgáltatást igénybe vehetik a bevett egyháznak minősülő, az Egyházi Nyilvántartó rendszerben szereplő egyházak (https://egyhaz.me.gov.hu/) fenntartásában lévő intézmények.

A Szolgáltatás lényege információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-kertv.) rendelkezései alapján.

A Szolgáltató, nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetők vagy Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és kizárja felelősségét a Hirdetők, Felhasználók által vagy nekik, továbbá harmadik személyeknek  okozott kár vonatkozásában.

 

III. Munkaadókra vonatkozó feltételek

Munkaadók számára hirdetés-feladási szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztrációhoz a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése szükséges. Olyan e-mail címmel, mellyel már létezik regisztráció, nem hozható létre újabb. Elfelejtett jelszó helyett a belépési felületen kérhető új jelszó. A regisztrációt a Portál adminisztrátora 1 munkanapon belül aktiválja, amennyiben a regisztráló intézmény maga vagy fenntartója szerepel az Egyházi Nyilvántartó rendszerben (https://egyhaz.me.gov.hu/). Amennyiben a Munkaadó nem szerepel az Egyházi Nyilvántartó rendszerben, ezáltal nem felel meg a feltételeknek, a Szolgáltató jogosult megtagadni a regisztrációt.

A regisztráció aktiválásáról a megadott e-mail címre érkező automatikus levélben értesíti a rendszer a Munkaadót. A felhasználó ezt követően a regisztrációkor megadott adataival be tud lépni a Portálra, ahol hirdetést tud feladni.

A regisztrációval a Munkaadó elfogadja jelen Szerződés tartalmát.

A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók a Munkaadó intézmény bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Munkaadó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást fiókjában rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Munkaadó felelőssége. A Munkaadót terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért, megadott adatért. A Munkaadó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről, tényről.

Tekintettel arra, hogy a Portál használatát a Szolgáltató a Munkaadók számára is térítésmentesen biztosítja, a Munkaadó a regisztrációval vállalja az alábbiakat:

 • a Portállal kapcsolatos elégedettség felmérő kérdőív kitöltését
 • a Szolgáltató által végzett munkaerőpiaci kutatásban való részvételt.

Munkaadó tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználási feltételek megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Munkaadó regisztrációját törölni.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Munkaadó jelen felhasználási feltételek be nem tartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a Munkaadó felhasználói profilját.

A Munkaadó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő, általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

A regisztráció töröltethető a kapcsolat@egyhaziallas.hu címre küldött levéllel. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció a felhasználási feltételek megsértése esetén a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Szolgáltatás megszűnésével.

 

IV. A szolgáltatás részletei

Regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatások:

a) Álláshirdetések böngészése

A Felhasználó egyaránt böngészhet és különböző szempontok szerint kereshet a Portálon közzétett álláshirdetések között, illetve elküldheti jelentkezését az adott álláshirdetésnél meghatározott elérhetőségeken.

b) Jelentkezés az álláshirdetésekre

Az álláshirdetésekben elérhető jelentkezési módok a következők lehetnek:

 • a Hirdető regisztrációkor megadott e-mail címen, mely a hirdetés fejlécében látható
 • a hirdetés szövegében megadott e-mail címen
 • a fenti jelentkezési módokon kívül valamennyi hirdetés esetében elérhető a Portál jelentkezési űrlapja is. A jelentkezési űrlapon megadhatóak azok az adatok és információk, amelyek a jelentkezéskor szükségesek. Az űrlapon megadott adatokból és információkból, a csatolt önéletrajzból és egyéb dokumentumokból a rendszer e-mailt generál, amely automatikusan a Hirdető által megadott e-mail címre továbbítódik, ezáltal a Szolgáltató nem fér hozzá azok adattartalmához.

c) Hirdetésfigyelő

Az Álláskereső feliratkozhat Hirdetésfigyelő hírlevelek fogadására. A Hirdetésfigyelő menüpontra kattintva beállíthatja azokat a szűrési szempontokat, amelyek alapján szeretne kapni állásajánlatokat. Az Álláskereső tudomásul veszi, hogy a hírlevelek az általa beállított feltételeknek megfelelően automatikusan generálódnak, így az abban foglalt álláshirdetésekre a Portálon közzétett álláshirdetésekre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Hirdetésfigyelőről a levél alján szereplő linken, vagy a kapcsolat@egyhaziallas.hu -ra küldött levéllel lehet leiratkozni.

 

V. Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

a) Hirdetés feladása

A regisztrált Munkaadó álláshirdetést adhat fel. A hirdetés érvényességi idejét a Munkaadó határozza meg, de maximum 60 nap lehet. Az érvényességi idő lejártával a hirdetés automatikusan inaktívvá válik, azaz nem lesz látható az Álláskeresők számára. Az inaktiválásról a Munkaadó automatikus e-mail üzenetben értesítést kap.

Felhasználói fiókjába belépve a Munkaadó az érvényességi idő alatt bármikor módosíthatja vagy inaktiválhatja saját hirdetését. Amennyiben az álláshirdetés érvényességi ideje kevesebb mint 60 nap volt, ez az érvényességi idő alatt bármikor meghosszabbítható a maximális 60 napra.

A feladott álláshirdetések megjelenhetnek a Portál Facebook oldalán is.  

A Portálon az Álláskeresők adataiból álló adatbázis nem érhető el.

 

VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

Szolgáltatás keretén belül tilos többek között

 • szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé;
 • a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;
 • reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;
 • jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, mások személyes adatainak vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele.

A Szolgáltatás, valamint a Portálon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés megtagadása tekintetében, beleértve Felhasználó által feltöltött tartalmak (továbbiakban: Felhasználói Tartalmak) előzetes értesítés nélküli törlését. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, regisztrációját megszüntetni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni és eldönteni, hogy valamely Felhasználói Tartalom a jelen Szerződés rendelkezéseibe ütközik-e.

Amennyiben bárki a saját weboldalán az Egyházi Állásportál weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: Egyházi Állásportál www.egyhaziallas.hu, aloldal közvetlen (deep) linkje”

A Hirdető felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a pályázók számára.

 

VII. Felelősség

Mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató nem felelős az Álláskereső álláskeresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk valóságnak megfelelőségéért valamint a Hirdető cselekményeiért, mulasztásaiért. A Szolgáltató megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Portálon kizárólag valós álláshirdetések kerüljenek közzétételre.

A regisztrációkor, hírlevél feliratkozáskor, illetve az álláshirdetésre jelentkezés során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Portál harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Portálról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Felhasználói Tartalmat törölt.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

A Portál használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Nem felel a Szolgáltató a Portál használatából adódóan, a készüléken bekövetkező esetleges adatvesztésért, meghibásodásért.

 

VIII. A Szerződés megszűnése

A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a Profilban mentett információk is törlésre kerülnek, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

A regisztráció törlésének módjai:

 • A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja – és személyes adatai - törlését.
 • Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a Felhasználó regisztrációját.

Az Álláskereső a Hirdetésfigyelő hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a saját döntése alapján a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

 

IX. Egyéb rendelkezések

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

Vác, 2021. augusztus 1.